Tekijänä Julkaistu: helmikuu 16, 2018Luokat: LibraryTunnisteet:

Projektin Yleiskatsaus

Tehtaan kapasiteettia lisätä mustalipeää ja samalla säilyttää tehtaan tehokkuus.

Päivämäärä: 2018
Ratkaisun tyyppi: Haihtuminen

Osana markkinoita, joilla valmiiden tuotteiden kysyntä kasvaa, Etelä-Yhdysvalloissa sijaitseva suuri sellu- ja paperitehdas aikoi lisätä tuotantoaan ja loi siten ongelman sen nykyiselle kyvylle käsitellä mustalipeää tehokkaasti ja ylläpitää nykyistä taloustasoa.
Asiakas otti yhteyttä Lundbergiin auttaakseen heitä ymmärtämään, kuinka he voisivat lisätä kapasiteettiaan ja silti ylläpitää kustannustehokasta ja tehokasta toimintaa.

Lundberg teki yksityiskohtaisen selvityksen tehtaan nykyisistä toimintaolosuhteista ja kehitti innovatiivisia, käyttövalmiita ratkaisuja, jotka vastasivat tarvittaviin kapasiteetin lisäyksiin mutta kuuluivat silti tehtaan tiukkaan pääomaprojektin hyväksymisprosessiin.

Lundbergin ratkaisuun sisältyi kahden uuden REX-kiteyttäjän lisääminen; uusi kuudennen efektin höyrystin; ylimääräinen pintalauhdutin sekä erilaisia lipeä- ja lauhdesäiliöitä ja pumppuja.

Tuloksena oli, että tehdas pystyi jatkamaan soodakattilan polttamista >771 TP3T:n kiintoainepitoisuudella säilyttäen samalla alkuperäisen höyrynsäästötason.

Kraft sellu- ja paperitehdas ASC-Lift-V