Stödjande Våra partners

LDX Solutions stödjer våra partners med utbildning för att snabbt få fart på sina nyanställda samtidigt som de utvecklar färdigheter hos mogna teammedlemmar.

Träning

  • Klassrumsutbildning på plats
  • Virtuell träning
  • Site Walk Down Training
  • Skräddarsydd utbildning specifikt för webbplatsen
LDX Solutions Utbildning av personal på plats

Är du intresserad av analys, bedömning och fält Inspektioner?

Bästa delar & oslagbar service

LDX Solutions hade många års erfarenhet av att tillhandahålla inspektions- och mekaniska tjänster till ett brett spektrum av partners inom en myriad av branscher. Vårt jobb är att hitta de stora och små frågorna som kommer att ta utrustning offline. Vi har delar till inte bara våra konstruerade och patenterade system utan även andra.