Av Publicerad på: februari 16, 2016Kategorier: LibraryTaggar:

Projekt Överblick

Överskrider stränga statliga utsläppskrav.

Datum: 2012 – 2016
Lösningstyp: Miljö- och kemisk bearbetning / återvinning av biprodukter
Överskrider stränga statliga utsläppskrav.

Lundberg använde sin högeffektiva svavelbrännare för att producera svaveldioxidgas. Denna svavelbrännare är utformad för att producera den minsta mängden svaveltrioxid (SO₃) biprodukt, som potentiellt kan förorena produkten med natriumbisulfat, samt leda till högre utsläpp.

Gasen kyldes därefter snabbt, återigen med användning av en process för att förhindra bildning av svaveltrioxid, och kyldes sedan ytterligare till lämplig temperatur för reaktion med kaustik för att ge en natriumbisulfitlösning med hög koncentration.

Leveransen inkluderade design och specifikation av all hårdvara, instrumentering och kontroller. Alla fartyg tillverkades och levererades av Lundberg.

Den övergripande systemdesignen var inriktad på högeffektiv svavelanvändning (återvinning av över 99% svavel till natriumbisulfitlösning) och överträffade följaktligen de strikta utsläppskraven från Maryland Department of the Environment.