LDX Solutions har den senaste tekniken för Halvledarindustrin

LDX Solutions har den erfarenhet av halvledaranläggning som krävs för att uppfylla denna industris stränga luftkvalitetskrav

Halvledare är avgörande för alla industrier som är inblandade i framkanten av datoranvändning. Från bilar på vägen till smartphones i miljarder händer, dessa komponenter finns överallt. Men lika viktiga som de är för teknikens värld, blir tillverkningen av halvledare lika skadlig. Medan efterfrågan på dessa chips ökar, gör de miljarder kilowattimmar som förbrukas varje år också. Halvledarnas roll i förnybar energi har dock potential att driva mot en grön ekonomi. På LXD Solutions är vårt mål att ompröva en halvledares roll i grön teknik genom att kombinera vår erfarenhet av anläggningar med ditt företags värderingar för att skapa en global marknad för förnybar energi.

Halvledare

Halvledarnas roll i Grön teknik

Halvledarnas roll i grön teknik är inget mindre än avgörande. De kan effektivt utnyttja, omvandla, mobilisera och lagra förnybar energi som elektricitet för att skapa en rad smarta teknologier, som IoT. Tillverkningen av halvledare har dock en känslig balans mellan grön konstruktion och miljöförstöring. Det kräver enorma mängder vatten och energi, varav det senare mestadels kommer från fossila bränslen som kol och gas. Om den lämnas okontrollerad kan denna process ge skadliga utsläpp som hotar miljön. Tillåt LDX Solutions att hjälpa ditt företags halvledare att hålla sig på rätt sida av balansen framåt.

Halvledare

Den globala Semikonstruktörstävling

Fokus för många halvledarföretag har centrerats kring att öka utbudet. Ändå misslyckas många av dem med att redogöra för de miljontals ton av växthusgasutsläpp de släpper ut i atmosfären. Det är inte bara slutkunderna utan också planeten som sätter press på halvledartillverkningen att bli mer hållbar. Flera företag har som mål att uppnå nettonoll koldioxidutsläpp längs hela sin leveranskedja. LDX Solutions kan omstrukturera ditt företags halvledartillverkningsprocess på ett sätt som uppfyller dina affärsmål och hållbarhetsmål.

Laboratorie med halvledare

Minska utsläppen i Halvledartillverkning

Fokus för många halvledarföretag har centrerats kring att öka utbudet. Ändå misslyckas många av dem med att redogöra för de miljontals ton av växthusgasutsläpp de släpper ut i atmosfären. Det är inte bara slutkunderna utan också planeten som sätter press på halvledartillverkningen att bli mer hållbar. Flera företag har som mål att uppnå nettonoll koldioxidutsläpp längs hela sin leveranskedja. LDX Solutions kan omstrukturera ditt företags halvledartillverkningsprocess på ett sätt som uppfyller dina affärsmål och hållbarhetsmål.

Halvledare Roll i framtiden för ren luft

Halvledare kan driva ett antal energibesparande tekniker såsom elfordon. När industrier målmedvetet tillverkar fler halvledare för dessa gröna tekniker, blir resultatet en fördelaktig minskning av kostnaderna för förnybar elproduktion. Detta ger fler företag möjlighet att utnyttja ren energianvändning och bidra till en mer hållbar industri. Den extra biprodukten av ökad förnybar energi är mindre utsläpp av växthusgaser. Eftersom företag som Intel lovar att uppnå nettonollutsläpp, kan ditt halvledarföretag vara nästa när det gäller att spela en viktig social roll i framtiden för ren luft.

Låt LXD Solutions vara din Halvledare industrilösning

Gå med oss för en renare värld

Tillverkningsprocessen för halvledare är komplex och bygger på ett antal indata. När den globala efterfrågan på halvledare fortsätter att öka, är arbetet mot en grönare produktionsprocess den enda vägen framåt för en renare värld. Att minska utsläppen börjar med en samverkan för att förespråka förändring och identifiera områden att börja. LDX Solutions kunskap om halvledarnas roll i förnybar energi kan vara en tillgång för ditt företag. Låt oss arbeta tillsammans för att skapa en mer miljöorienterad halvledarindustri för framtidens ren luft.