Av Publicerad på: februari 16, 2018Kategorier: LibraryTaggar:

Projekt Överblick

Öka ett bruks kapacitet att bearbeta svartlut samtidigt som kvarnens effektivitet bibehålls.

Datum: 2018
Lösningstyp: avdunstning

Som en del av en marknad med växande efterfrågan på sina färdiga produkter, planerade ett stort massa- och pappersbruk i södra USA att öka sin produktion och skapade därigenom problem med sin nuvarande kapacitet att bearbeta svartlut effektivt och bibehålla nuvarande ekonominivåer.
Kunden kontaktade Lundberg för att hjälpa dem förstå hur de kunde öka sin kapacitet och ändå upprätthålla en kostnadseffektiv och effektiv verksamhet.

Lundberg genomförde en detaljstudie av brukets nuvarande driftsförhållanden och utvecklade innovativa, ur lådan lösningar som hanterade de kapacitetsökningar som krävdes, men som fortfarande faller inom brukets rigorösa godkännandeprocess för kapitalprojekt.

Lundbergs lösning inkluderade tillägget av två nya REX-kristallisatorer; en ny sjätte effektförångare; en extra ytkondensor, plus olika sprit- och kondensattankar och -pumpar.

Resultaten var att bruket kunde fortsätta elda sodapannan vid >77% fasta ämnen samtidigt som de ursprungliga ångekonominivåerna bibehölls.

Kraftmassa- och pappersbruk ASC-Lift-V