Av Publicerad på: mars 24, 2019Kategorier: NewsTaggar:

Två stora massabruk i södra Sverige har valt LDX Solutions som leverantör av nyckelfärdiga försurningsanläggningar för Crude Tall Oil (CTO).

LDX-lösningen tillhandahåller en semi-kontinuerlig process som omvandlar tvålen som genereras under massaprocessen till tallolja som sedan säljs till raffinaderier för omvandling till biodiesel, smörjprodukter och tillsatser. LDX-anläggningen är i huvudsak en lösning utan underhåll till de komplexa centrifuglösningar med högt underhållsbehov som för närvarande finns på marknaden. Dessa anläggningar kommer att installeras och är avsedda att tas i drift under första kvartalet 2020.

Tvålsamling

För mer information om dessa anläggningar eller någon annan massafabrikslösning som erbjuds av LDX Solutions, vänligen kontakta vårt europeiska försäljningskontor i Bilbao på Tlf: +34 94 480 02 42.