Av Publicerad på: oktober 24, 2019Kategorier: News

RTO Operations

Frågan uppstår ofta: Varför kan inte en operations RTO fungera i årtionden, medan en annan inte kan?

Regenerativa termiska oxidationsmedel (RTOs) som kontrollerar flyktiga organiska föreningar som avges av en mängd olika industriella processer är allmänt accepterade. Som en generell regel har RTO-tekniken varit mycket framgångsrik med de flesta installationer och fungerat problemfritt under längre perioder. I vissa fall har driften dock varit besvärlig och en stor del av dessa problemapplikationer har varit biomassatorkar. Biomassatorkar inkluderar trätorkar, avloppsslamtorkar och torktumlare som används i etanolproduktion. LDX Solutions tar upp varför vissa RTO:er har problem och hur man undviker dessa problem. Kontakta LDX Solutions för att lära dig mer.