Av Publicerad på: oktober 24, 2019Kategorier: News

Regenerativa termiska oxidationsmedel

Regenerativa termiska oxidationsmedel (RTO) är allmänt accepterade för kontroll av flyktiga organiska föreningar (VOC) och utsläpp av farliga luftföroreningar (HAP). År av erfarenhet av denna teknik har visat att RTO:er kan fungera mycket tillförlitligt och göra ett utmärkt jobb med att förstöra VOC; effektiviteter på upp till 99% är inte ovanliga.

Men även om RTO:er är upp till 95% effektiva i energiförbrukning, är kostnaden för bränsle på dagens marknad ett stort problem. Till exempel, även vid 95% termisk verkningsgrad, är temperaturökningen för emissionsströmmen när den passerar genom RTO:n ungefär 75ºF. Med nuvarande naturgasprisnivåer i intervallet $3 till $4 per MM BTU kan en källa med 50 000 scfm kosta så mycket som $250 000 per år att förse med hjälpbränsle.

Ett sätt att minska denna energibörda är att använda en katalysator i den regenerativa oxidationsprocessen. Katalysatorer fungerar genom att tillåta kemiska reaktioner att fortgå vid lägre temperaturer. Således kan den regenerativa oxidatorn arbeta vid en mycket lägre temperatur med åtföljande bränslebesparingar.

Den stora frågan är hur du avgör om den katalytiska driften är lämplig för din avgasreningsapplikation? När är katalytisk drift meningsfull och vilka fallgropar bör undvikas? LDX Solutions beskriver de viktiga faktorerna som ska beaktas när man bedömer detta ekonomiskt attraktiva alternativ. Kontakta oss att lära sig mer.