GNISTA UPPTÄCKT

Ett gnistdetekterings- och släckningssystem är installerat och de flesta dammkontrollsystem. Små dammpartiklar blandade med luft kan vara explosiva när en gnista värmeenergi införs. Cyklonerna eller filtermottagarna har rätt miljö för risken för en dammexplosion.

En gnistdetektor är monterad på sidorna av ett dammsystemrör, när en gnista passerar detektionszonen känner detekteringszonen av gnistan och skickar en elektrisk signal till gnistdetekteringskontrollpanelen. Manöverpanelen skickar en signal till släckmunstyckena monterade i sidorna av röret nedströms detektorplatsen. Det våta släckningssystemet sprutar en vattendimma in i röret och släcker energin från gnistan.

En andra zon för gnistdetektering är vanligtvis monterad efter släckningszonen, om en gnista avkänns med den andra detekteringszonen sänder den en elektrisk signal till kontrollpanelen som sedan skickar en signal till avbrytningskontrollpanelen som skär energi till abort gate magnet som gör att abort gate kan falla. Porten tvingar luft och material ut ur rörledningens normala rutt och antingen in i atmosfären eller in i mottagarens bypass-rör.

Eftermarknad-Delar-Service

LDX-produkter och lösningar för en Renare värld

För en renare värld

Lita på LDX Solutions för att hålla dina föroreningskontroll och pneumatiska transportsystem igång och igång med maximal effektivitet. Vi servar alla OEM-system med våra "bästa i branschen" eftermarknadsdelar och service.