Hemsida Allmänna Villkor

Överenskommelse om villkor

All användning av denna webbplats är föremål för de fullständiga användarvillkoren. Genom att använda denna webbplats godkänner du, eller någon tredje part som har tillgång till din dator (ej begränsad till uttrycklig eller underförstådd användning) till dessa villkor samt integritetspolicyn. Dessa villkor beskriver det sätt på vilket denna webbplatsinformation görs tillgänglig för dig. Läs användarvillkoren mycket noggrant. Om du inte accepterar villkoren bör du omedelbart sluta använda webbplatsen eller material som erhållits från den. Villkoren tillsammans med integritetspolicyn kan ändras från tid till annan enligt ("Företaget") gottfinnande.

Syftet med webbplatsen

Syftet med webbplatsen ldxsolutions.com ("Webbplatsen") och alla permalänkar associerade med den, bilder, text, grafik, videor eller annat material, är endast för informationsbruk. Informationen är inte professionell rådgivning och ska inte tolkas som så.

Lagar och etik

Företaget har försökt följa alla lokala, statliga och federala juridiska och etiska krav när den skapade denna webbplats. Om du har några frågor, funderingar eller kommentarer om vår efterlevnad, vänligen kontakta oss så att vi kan uppdatera vår information därefter.

Webbplatsens innehåll är endast information, inte råd

Tack för att du besöker vår hemsida. Informationen på och på webbplatsen är endast avsedd för utbildnings- och informationsändamål. Webbplatsen är inte ett erbjudande att utföra tjänster i någon fråga utan korrekt juridisk dokumentation på plats. Vi tillhandahåller inga uppdateringar av all vår information på webbplatsen. Denna webbplats, ägarna, skribenterna och utgivarna ska inte vara ansvariga eller ansvariga för riktigheten, användbarheten eller tillgängligheten av information som överförs eller görs tillgänglig via webbplatsen, och ska inte vara ansvariga eller ansvariga för eventuella fel eller utelämnanden i den informationen.

Företaget frånsäger sig uttryckligen allt ansvar för åtgärder som vidtas eller inte vidtagits baserat på information eller innehåll på webbplatsen. Att fylla i kontaktformuläret på vår webbplats, e-posta direkt med vår personal eller någon annan kommunikationsmetod utgör eller skapar inte en kund-/affärsrelation med parten eller någon tredje part. Inget innehåll på denna webbplats eller funktioner däri är avsett att skapa en sådan kund/affärsrelation och ska inte tolkas som så. All kommunikation såsom frågor, svar, vidarebefordrade meddelanden eller länkar som skickas utgör inte ett erbjudande för företaget att arbeta med dig om det inte uttryckligen anges och överenskommits.

Ingen garanti för sekretess

All information som skickas till företaget eller dess anställda via e-post eller via webbplatsen är inte säker och sker på icke-konfidentiell basis. Webbplatsen respekterar integriteten för alla besökare och kunder, men på grund av internet- och cyberhotens natur kan vi bara vidta rimliga ansträngningar för att skydda sådan information.

Tredje parts webbplatser

Denna webbplats innehåller länkar till andra webbplatser. Dessa webbplatser anses vara tredjepartswebbplatser och webbplatsen stöder eller antyder inte en koppling till dessa webbplatser. Webbplatsen har ingen anknytning till tredje parts webbplatser och kan inte representera deras policyer som kommer att överensstämma med dessa villkor. Länkarna tillhandahålls för bekvämlighet och webbplatsen ansvarar inte för innehållet på några länkade webbplatser.

Statens lagar varierar

Varje stat har olika lagar och varje jurisdiktion varierar. Vår webbplats tillhandahåller allmän information som inte är specifik för något geografiskt område. Anta inte att informationen på denna webbplats är densamma i din jurisdiktion.

Tillämplig lag om en tvist uppstår; Jurisdiktion

Dessa regler och villkor ska styras av och tolkas i enlighet med lagarna i staten och/eller landet, utan hänsyn till några lagvalsprinciper. Varje tvist som uppstår från denna webbplats eller deras information på den ska vara föremål för statens och/eller landets exklusiva jurisdiktion.

upphovsrätt

Copyright © 2023 LDX Solutions – Alla rättigheter reserverade. All information och material som presenteras på denna webbplats är upphovsrättsskyddat och ägs av företaget såvida det inte är allmän egendom eller tillskrivs en annan källa. All återpublicering, vidaresändning, reproduktion, nedladdning, lagring eller distribution eller allt eller något material som finns på denna webbplats är uttryckligen förbjudet.