Av Publicerad på: november 19, 2019Kategorier: News

Våta ESP:er eller WESP:er

Valet av konstruktionsmaterial för våta elektrostatiska avskiljare (våta ESP eller WESP) är ett utmanande problem. Med metaller kan överspecificering av legeringen göra projektet oekonomiskt, medan val av en otillräcklig legering kan hota utrustningens livslängd. För att ytterligare komplicera saken kan leverantörer av våta ESP:er inte förväntas erbjuda långtidsgarantier med avseende på korrosion, men det är precis vad slutanvändarna vill ha – rimlig säkerhet för att den installerade utrustningen kommer att hålla upp till applikationsmiljön.

Plastmaterial kan vara en lösning på detta problem men är verkligen inte en perfekt lösning. Plast kan skadas på grund av för hög temperatur. De är också utsatta för ljusbågsskador från högspänningsgnistor. Kontakta LDX Solutions för att ta reda på hur vi kan lösa ditt våta ESP- eller WESP-problem.