Av Publicerad på: september 6, 2019Kategorier: News

Operatörer av våta elektrostatiska filter (våta ESP) märker ofta att de sekundära ström- och spänningsavläsningarna tenderar att stiga och falla med partikelbelastningen. Detta fenomen är känt som rymdladdningskoronasläckning, och det kan ha en allvarlig inverkan på prestandan hos en våt ESP.

I grund och botten fungerar coronasläckning enligt följande:

Inkommande partiklar laddas till samma polaritet som urladdningselektroden, vilket bildar ett moln av rymdladdning. Denna rymdladdning fungerar som en bakåtelektromotorisk kraft (EMF), som tenderar att minska det elektriska fältet vid urladdningselektroden och orsakar en minskning av koronaströmmen för en given spänningsavläsning. För att se effekten av rymdladdning på din våta ESP, kör luftbelastning och dammbelastning VI-kurvor. Hitta spänningsvärdet på luftbelastningskurvan som motsvarar milliampeavläsningen på dammbelastningskurvan vid maximal spänning. Genom att subtrahera den lägre från den högre spänningen (se figuren nedan) hittar du den ungefärliga effekten, i volt, av den partikelorsakade rymdladdningen i din våt ESP.

Corona dämpande effekt

Rymdladdningskoronaundertryckning är vanligtvis förknippad med "tunga" belastningar av partiklar, men tunga dammbelastningar krävs inte nödvändigtvis för att koronasläckning ska inträffa. Nyckelfaktorn är dammets specifika yta uttryckt som area/volymförhållande. Följande exempel visar hur en nominellt "lätt" belastning av fina partiklar kan ha en mycket sämre inverkan på koronaströmmen än en "tung" belastning.

Som ett exempel, låt oss anta att vi har en 9 tum diameter avskiljare av rörtyp som behandlar två olika aerosoler. Den första är en "lätt" laddning av partiklar med en diameter på 0,2 mikron vid en koncentration av 0,03 grains/acf (68,67 mg/m3). Den andra är en "tung" belastning av 2 mikron partiklar i en koncentration av 0,3 grains/acf (686,7 mg/m3). Om vi antar en laddningstäthet på 1 laddning per varje 0,2 mikron partikel och tillämpar Gauss lag (nettoflödet av ett elektriskt fält i en sluten yta är direkt proportionell mot den inneslutna elektriska laddningen), finner vi att den "lätta" belastningen kommer att reducera det elektriska fältet på urladdningselektroden med ca 4100 volt medan den "tunga" belastningen endast kommer att orsaka en minskning med 950 volt.

På grund av det exponentiella förhållandet mellan spänning och koronaström kommer 4100-voltsreduktionen troligen ha en dramatisk effekt på koronaströmmen medan 950-voltsreduktionen kan vara liten.

Denna information gäller även för torra ESP:er och är inte tillämplig om det finns en bakkorona eller om gassammansättningen är olik luft eller normala förbränningsprodukter.

Om du har ett bidrag låt oss veta – vi vill gärna höra från dig!