Integritet Politik

Senast uppdaterad 31/7/19

LDX Solutions ("Företaget", "vi", "oss", "vårt") har åtagit sig att skydda din personliga information och din rätt till integritet. Vänligen rikta eventuella frågor eller funderingar om vår policy eller vår praxis med avseende på din personliga information till info@LDXSolutions.com.

När du besöker vår webbplats, www.LDXsolutions.com , och använder våra tjänster, litar du på oss med din personliga information. LDX Solutions har åtagit sig att säkerställa att din integritet skyddas. Om vi ber dig att tillhandahålla viss information som gör att du kan identifieras när du använder denna webbplats, kan du vara säker på att den endast kommer att användas i enlighet med detta sekretessmeddelande.

I detta sekretessmeddelande beskriver vi vår integritetspolicy. Vi försöker förklara för dig på ett så tydligt sätt som möjligt vilken information vi samlar in, hur vi använder den och vilka rättigheter du har i förhållande till din information. Om det finns några villkor i denna integritetspolicy som du inte accepterar, vänligen sluta använda vår webbplats.

Integritetspolicyn gäller all information via vår webbplats (www.LDXsolutions.com) och/eller relaterade försäljningar, tjänster, marknadsföring eller evenemang ("webbplatser").

Vänligen läs denna integritetspolicy noggrant eftersom den hjälper dig att fatta informationsbeslut om att dela din personliga information med oss.
Vilken information samlar vi in?
Personlig information som du lämnar till oss

Vi samlar in personlig information som du lämnar till oss såsom namn, adress, kontaktuppgifter, lösenord och säkerhetsdata samt betalningsinformation. Vi samlar in personlig information som du frivilligt lämnar till oss när du uttrycker ett intresse av att få information om oss eller våra produkter och tjänster, när du deltar i aktiviteter på webbplatserna eller på annat sätt kontaktar oss.

Den personliga information som vi samlar in beror på sammanhanget för dina interaktioner med oss och webbplatserna, de val du gör och de produkter och funktioner du använder.

Den personliga information vi samlar in kan innefatta följande:

Namn och kontaktuppgifter. Vi samlar in ditt för- och efternamn, e-postadress, postadress, telefonnummer och andra liknande kontaktuppgifter. För rekryteringsändamål kan vi också samla in ditt CV eller CV och tillhörande dokument och länkar.

Referenser. Vi kan samla in lösenord, lösenordstips och liknande säkerhetsinformation som används för autentisering och kontoåtkomst.

Besökarens kommentarer kan kontrolleras genom en automatisk spamdetekteringstjänst.

Information som samlas in automatiskt

Viss information – såsom IP-adress och/eller webbläsar- och enhetsegenskaper – samlas in automatiskt när du besöker våra webbplatser.

Vi samlar automatiskt in viss information när du besöker, använder eller navigerar på webbplatserna. Denna information avslöjar inte din specifika identitet (som ditt namn eller kontaktinformation) men kan inkludera enhets- och användningsinformation, såsom din IP-adress, webbläsare och enhetsegenskaper, operativsystem, språkinställningar, hänvisningsadresser, enhetsnamn, land, plats , information om hur och när du använder våra webbplatser och annan teknisk information. Denna information behövs i första hand för att upprätthålla säkerheten och driften av våra webbplatser och för våra interna analys- och rapporteringsändamål. Liksom många företag samlar vi också in information genom cookies och liknande tekniker.

Vi använder följande leverantörer av analystjänster, och du kan lära dig mer om deras integritetspolicy och hur du väljer bort deras cookies genom att klicka på följande länkar:

Google Analytics: https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

Information insamlad från andra källor

Namn och kontaktuppgifter. Vi samlar in ditt för- och efternamn, e-postadress, postadress, telefonnummer och andra liknande kontaktuppgifter. För rekryteringsändamål kan vi också samla in ditt CV eller CV och tillhörande dokument och länkar.

Vi kan samla in begränsad data från offentliga databaser, marknadsföringspartners och andra externa källor. Vi kan få information om dig från andra källor, såsom offentliga databaser, gemensamma marknadsföringspartners, såväl som från andra tredje parter.

Meny

Hur använder vi din information?

Vi behandlar din information för ändamål som baseras på legitima affärsintressen, uppfyllandet av vårt kontrakt med dig, efterlevnad av våra juridiska skyldigheter och/eller ditt samtycke.

Vi använder personlig information som samlas in via våra webbplatser för en mängd olika affärsändamål som beskrivs nedan. Vi behandlar din personliga information för dessa ändamål i beroende av våra legitima affärsintressen ("Affärsändamål"), för att ingå eller utföra ett avtal med dig ("Avtalsmässigt"), med ditt samtycke ("Medgivande") och/ eller för efterlevnad av våra rättsliga förpliktelser ("Juridiska skäl"). Vi anger de specifika behandlingsgrunderna vi förlitar oss på bredvid varje ändamål som anges nedan. Vi använder informationen vi samlar in eller tar emot:

  • För att skicka marknadsförings- och reklamkommunikation till dig för affärsändamål och/eller med ditt samtycke. Vi och/eller våra tredjepartsmarknadsföringspartners kan komma att använda den personliga information du skickar till oss för våra marknadsföringsändamål, om detta är i enlighet med dina marknadsföringspreferenser. Du kan när som helst välja bort våra marknadsföringsmeddelanden (se "VILKA ÄR DINA SEKRETESSRÄTTIGHETER" nedan).

  • För att skicka administrativ information till dig för affärsändamål. Vi kan använda din personliga information för att skicka produkten till dig. tjänst och information om nya funktioner och/eller information om ändringar av våra villkor och policyer.

  • För andra affärsändamål. Vi kan använda din information för andra affärsändamål, såsom dataanalys, identifiera användningstrender, bestämma effektiviteten av våra reklamkampanjer och för att utvärdera och förbättra våra webbplatser, produkter, tjänster, marknadsföring och din upplevelse.

Meny

Kommer din information att delas med någon?

Vi delar endast information med ditt samtycke, för att följa lagar, för att skydda dina rättigheter eller för att uppfylla affärsförpliktelser.

Vi delar och avslöjar din information endast i följande situationer:
  • Efterlevnad av lagar. Vi kan avslöja din information där vi är juridiskt skyldiga att göra det för att följa tillämplig lag, statliga begäranden, ett rättsligt förfarande, domstolsbeslut eller rättsprocess, till exempel som svar på ett domstolsbeslut eller en stämning (inklusive som svar till offentliga myndigheter för att uppfylla kraven på nationell säkerhet eller brottsbekämpning).

  • Vitala intressen och lagliga rättigheter. e kan avslöja din information där vi anser att det är nödvändigt för att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder angående potentiella överträdelser av våra policyer, misstänkt bedrägeri, situationer som involverar potentiella hot mot säkerheten för någon personlig och olaglig verksamhet, eller som bevis i rättstvister där vi är involverade.

  • Leverantörer, konsulter och andra tredjepartstjänsteleverantörer. Vi kan komma att dela dina uppgifter med tredjepartsleverantörer. tjänsteleverantörer. entreprenörer eller agenter som utför tjänster åt oss eller för vår räkning och kräver tillgång till sådan information för att utföra det arbetet. Exempel inkluderar: betalningshantering, dataanalys. e-postleverans. värdtjänster, kundservice och marknadsföringsinsatser. Vi kan tillåta utvalda tredje parter att använda spårningsteknik på mina webbplatser, vilket gör det möjligt för dem att samla in data om hur du interagerar med webbplatserna över tid. Denna information kan användas för att bland annat analysera och spåra data, bestämma populariteten för visst innehåll och bättre förstå onlineaktivitet. Såvida det inte beskrivs i denna policy. vi delar inte, säljer, hyr ut eller byter någon av din information med tredje part för deras marknadsföringsändamål.

  • Företagsöverlåtelser. Vi kan komma att dela eller överföra din information i samband med, eller under förhandlingar om, en fusion. försäljning av företagets tillgångar. finansiering eller förvärv av hela eller delar av vår verksamhet till ett annat företag.

  • Affärspartners. Vi kan komma att dela din information med våra affärspartners för att erbjuda dig vissa produkter, tjänster eller kampanjer.

  • Med ditt samtycke. Vi kan lämna ut din personliga information för andra ändamål med ditt samtycke.

Meny

Vilka tredje parter kan samla in data på denna webbplats?

WPML använder cookies för att identifiera besökarens aktuella språk, det senast besökta språket och språket för användare som har loggat in. Medan du använder webbplatsen kommer WPML att dela data om webbplatsen genom Installer. Ingen data från användaren själv kommer att delas.Meny

Använder vi cookies och annan spårningsteknik?

Vi kan använda cookies och annan spårningsteknik för att samla in och lagra din information. Vi kan använda cookies och liknande spårningstekniker för att komma åt eller lagra information. Specifik information om hur vi använder sådan teknik och hur du kan vägra vissa cookies finns i vår Cookiepolicy.

En cookie är en liten fil som ber om tillåtelse (beviljas eller inte tillåts av din webbläsarinställningar) att placeras på din dators hårddisk. Om det tillåts läggs filen till och cookien hjälper till att analysera webbtrafik eller låter dig veta när du besöker en viss webbplats. Cookies tillåter webbapplikationer att svara dig som individ. Webbapplikationen kan skräddarsy sin verksamhet efter dina behov, gillar och ogillar genom att samla in och komma ihåg information om dina preferenser.

Vi använder trafikloggcookies för att identifiera vilka sidor som används. Detta hjälper oss att analysera data om webbsidestrafik och förbättra vår webbplats för att skräddarsy den efter kundernas behov. Vi använder endast denna information för statistisk analys och sedan tas uppgifterna bort från systemet.

Sammantaget hjälper cookies oss att ge dig en bättre webbplats, genom att göra det möjligt för oss att övervaka vilka sidor du tycker är användbara och vilka du inte gör. En cookie ger oss inte på något sätt åtkomst till din dator eller någon annan information om dig, förutom de uppgifter du väljer att dela med oss. Om du väljer att ta bort cookies eller avvisa cookies kan detta påverka vissa funktioner eller tjänster på våra webbplatser.

Meny

Använder vi Google Maps?

Ja, vi använder Google Maps i syfte att ge bättre service.

Den här webbplatsen använder Google Maps APls. Du kan hitta Google Maps Apls användarvillkor här. För att bättre förstå Googles sekretesspolicy hänvisar du till den här länken. Genom att använda vår Maps API-implementering godkänner du att vara bunden av Googles användarvillkor.

Meny

Hur hanterar vi media?

Om du laddar upp bilder till webbplatsen bör du undvika att ladda upp bilder med inbäddad platsdata (EXIF GPS) inkluderad. Besökare på webbplatsen kan ladda ner och extrahera all platsdata från bilder på webbplatsen.

Meny

Överförs din information internationellt?

Vi kan överföra, lagra och behandla din information i andra länder än ditt eget.

Våra servrar finns i USA. Om du besöker våra webbplatser utanför USA, var medveten om att din information kan överföras till, lagras och behandlas av oss i våra anläggningar och av de tredje parter som vi kan dela din personliga information med (se "Kommer din information Delas med någon?” ovan), i USA och andra länder.

Om du är bosatt i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet kanske dessa länder inte har dataskydd eller andra lagar som är lika omfattande som de i ditt land. Vi kommer dock att vidta alla nödvändiga åtgärder för att skydda din personliga information i enlighet med denna integritetspolicy och tillämplig lag.

EU-US Privacy Shield Framework: I synnerhet följer LDX Solutions EU-US Privacy Shield Framework som anges av USA:s handelsdepartement angående insamling, användning. och lagring av personlig information som överförts från Europeiska unionen till USA och har intygat att den följer den. Som sådan har LDX Solutions åtagit sig att underkasta all personlig information som mottas från EU:s medlemsländer, i enlighet med Privacy Shield Framework, till ramverkets tillämpliga principer. För att lära dig mer om Privacy Shield Framework, besök det amerikanska handelsdepartementets Privacy Shield-lista.

LDX Solutions är ansvarig för behandlingen av personlig information som den tar emot. under Privacy Shield Framework. och överförs därefter till en tredje part som agerar som ombud för dess räkning.

När det gäller personlig information som tas emot eller överförs i enlighet med Privacy Shield Framework är LDX Solutions föremål för tillsynsbefogenheterna från US FTC. I vissa situationer kan vi bli skyldiga att avslöja personlig information som svar på lagliga förfrågningar från offentliga myndigheter, inklusive för att uppfylla nationell säkerhet eller brottsbekämpande krav.

Meny

Hur länge sparar vi din information?

Vi behåller din information så länge det är nödvändigt för att uppfylla de syften som beskrivs i denna integritetspolicy om inte annat krävs enligt lag.

Vi kommer endast att behålla dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för de syften som anges i denna integritetspolicy, såvida inte en längre lagringsperiod krävs eller tillåts enligt lag (såsom skatt, redovisning eller andra lagkrav). Inget syfte med denna policy kommer att kräva att vi behåller din personliga information i mer än 5 år.

När vi inte har något pågående legitimt affärsbehov att behandla din personliga information, kommer vi antingen att radera eller anonymisera den, eller, om detta inte är möjligt (till exempel på grund av att din personliga information har lagrats i säkerhetskopieringsarkiv), kommer vi att lagra säkert din personliga information och isolera den från all vidare behandling tills radering är möjlig.

Meny

Hur håller vi din information säker?

Vi strävar efter att skydda din personliga information genom ett system av organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder. Vi har implementerat lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder utformade för att skydda säkerheten för all personlig information vi behandlar. Kom dock också ihåg att vi inte kan garantera att själva internet är 100% säkert. Även om vi kommer att göra vårt bästa för att skydda din personliga information sker överföring av personlig information till och från våra webbplatser på din egen risk. Du bör endast komma åt tjänsterna i en säker miljö.

Meny

Samlar vi in information från minderåriga?

Vi samlar inte medvetet in data från eller marknadsför till barn under 18 år.

Vi ber inte medvetet om data från eller marknadsför till barn under 18 år. Genom att använda webbplatserna intygar du att du är minst 18 år eller att du är förälder eller vårdnadshavare till en sådan minderårig och samtycker till sådana minderåriga anhörigas användning av webbplatserna. Om vi får reda på att personlig information från användare som är yngre än 18 år har samlats in, kommer vi att vidta rimliga åtgärder för att omedelbart radera sådana uppgifter från våra register. Om du får kännedom om någon data som vi har samlat in från barn under 18 år, vänligen kontakta oss på info@LDXSolutions.com

Meny

Vilka är dina integritetsrättigheter?

Om du har ett konto på den här webbplatsen, eller har lämnat kommentarer, kan du begära att få en exporterad fil med de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har lämnat till oss. Du kan också begära att vi raderar alla personuppgifter vi har om dig. Detta inkluderar inte några uppgifter som vi är skyldiga att behålla för administrativa, juridiska eller säkerhetsändamål.

I vissa regioner, såsom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, har du rättigheter som ger dig större tillgång till och kontroll över din personliga information. Du kan granska, ändra eller avsluta ditt konto när som helst.

I vissa regioner (som Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) har du vissa rättigheter enligt tillämpliga dataskyddslagar. Dessa kan innefatta rätten (i) att begära åtkomst och få en kopia av din personliga information, (ii) att begära rättelse eller radering; (iii) för att begränsa behandlingen av din personliga information; och (iv) om tillämpligt, till dataportabilitet. Under vissa omständigheter kan du också ha rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter. För att göra en sådan begäran, använd kontaktuppgifterna nedan. Vi kommer att överväga och agera på varje begäran i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar.

Om vi förlitar oss på ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Observera dock att detta inte kommer att påverka lagenligheten av behandlingen innan den dras tillbaka. Om du är bosatt i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och du anser att vi olagligt behandlar dina personuppgifter, har du också rätt att klaga till din lokala dataskyddsmyndighet. Du hittar deras kontaktuppgifter här: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en.

Cookies och liknande tekniker: De flesta webbläsare är inställda på att acceptera cookies som standard. Om du föredrar det kan du vanligtvis välja att ställa in din webbläsare på att ta bort cookies och att avvisa cookies. Om du väljer att ta bort cookies eller avvisa cookies kan detta påverka vissa funktioner eller tjänster på våra webbplatser.

Länkar till andra webbplatser. Vår webbplats kan innehålla länkar så att du enkelt kan besöka andra intressanta webbplatser. Men när du har använt dessa länkar för att lämna vår webbplats, bör du notera att vi inte har någon kontroll över den andra webbplatsen. Därför kan vi inte vara ansvariga för skyddet och integriteten av all information som du tillhandahåller när du besöker sådana webbplatser och sådana webbplatser regleras inte av denna sekretesspolicy. Du bör vara försiktig och titta på sekretesspolicyn som gäller för den aktuella webbplatsen.

Inbäddat innehåll från andra webbplatser: artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (t.ex. videor, bilder, artiklar, etc.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig på exakt samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen. Dessa webbplatser kan samla in data om dig, använda cookies, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med det inbäddade innehållet, inklusive spårning av din interaktion med det inbäddade innehållet om du har ett konto och är inloggad på den webbplatsen.

Meny

Har invånare i Kalifornien specifika integritetsrättigheter?

Ja, om du är bosatt i Kalifornien beviljas du specifika rättigheter avseende din tillgång till din personliga information.

California Civil Code Section 1798.83, även känd som "Shine the Light"-lagen, tillåter våra användare som är bosatta i Kalifornien att begära och erhålla från oss, en gång om året och kostnadsfritt, information om kategorier av personlig information (om någon) vi lämnats ut till tredje part i marknadsföringssyfte och namn och adresser till alla tredje parter som vi delat personlig information med under det närmast föregående kalenderåret. Om du är bosatt i Kalifornien och vill göra en sådan begäran, vänligen skicka din begäran skriftligen med hjälp av kontaktinformationen nedan.

Meny

Gör vi uppdateringar av denna policy?

Ja, vi gör uppdateringar av denna policy efter behov för att följa relevanta lagar.

Vi kan uppdatera denna policy då och då. Den uppdaterade versionen kommer att indikeras med ett "Reviderat" datum och den uppdaterade versionen kommer att träda i kraft så snart den är tillgänglig. Om vi gör väsentliga ändringar i denna integritetspolicy kan vi meddela dig antingen genom att lägga upp ett meddelande om en sådan ändring eller direkt via e-post. Vi uppmuntrar dig att läsa denna integritetspolicy ofta för att bli informerad om hur vi skyddar din information.

Meny

Hur kan du kontakta oss angående denna policy?

Om du har frågor eller kommentarer om denna policy kan du maila oss på info@LDXSolutions.com eller per post till:

LDX-lösningar
60 Chastain Center Blvd NW, Ste 60
Kennesaw, GA 30144 USA

Om du är bosatt i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet är den "dataansvarige" för din personliga information LDX Europe SL har utsett Ibon Ezkerra att vara dess representant i EES. Du kan kontakta Mr. Ezkerra direkt angående behandlingen av din information av LDX Solutions och LDX Europe SL via e-post på ibon.ezkerra@lundbergsl.com eller per telefon på +34 94 480 02 42 eller per post:

LDX Europe SL
Zugatzarte 32, 2.1
48930 Getxo-Spanien

Om du har ytterligare frågor eller kommentarer om oss eller vår policy, maila oss på info@LDXSolutions.com

eller per post till:

LDX-lösningar
60 Chastain Center Blvd NW, Ste 60
Kennesaw, GA 30144 USA

Meny