LDX Solutions har omfattande Erfarenhet av metallindustrin

LDX Solutions har tjänat metallindustrin i nästan 25 år och har tillhandahållit teknik för kontroll av luftföroreningar för många applikationer:

 • Kupol
 • Mögellinje
 • Hälllinje
 • Skaka ut
 • Blandare/Mullers
 • Induktionsugn
 • Ympningsstation/slev
 • Sandåtervinning och hantering
 • Sprängningsstationer | Elektrisk
 • Bågsugnar
 • Slevugnar
 • Casthouse
 • Smältugn
 • BOF Charging Isle
 • Slevöverföringsstationer
 • Avsvavlingsstationer
 • Hjul
 • LMF-applikationer
 • Lagerhus
Metallindustri med miljöhänsyn
Metall_Industri-med-miljöhänsyn

Bågsugn

Metallverksamhet Airstream

LDX Solutions Dustex®-märkta teknologier har en lång, bevisad erfarenhet av att hjälpa till att avlägsna nästan alla typer av föroreningar som finns i en metallverksamhets luftström:

Dubbel Baghouse

Dubbel Baghouse

Är du intresserad av analyser, bedömning och fält Inspektioner?

Stöd du kan lita på

LDX Solutions hade många års erfarenhet av att tillhandahålla inspektions- och mekaniska tjänster till ett brett spektrum av partners inom en myriad av branscher. Vårt jobb är att hitta de stora och små frågorna som kommer att ta utrustning offline. Vi har delar till inte bara våra konstruerade och patenterade system utan även andra.