Western Pneumatics har expertis inom design och applicering av ett stort sortiment av spjäll och expansionsfogar.

VARIABEL INLOPP SPJÄLL

 • Back- eller back-flow spjäll
 • Butterfly dämpare
 • Manövrerade och manuella waferdämpare
 • Radiella spjäll
 • Bladdämpare
 • Roterande spjäll Inloppsvingspjäll
 • Skoveldämpare
 • Inloppslåda spjäll
 • Varierande inloppsvingspjäll
 • Giljotindämpare
 • Spjällspjäll och ventiler
 • Avledningsportar
 • Enkelbladiga avledningsgrindar
 • Isolationskopplingar
 • Expansionsfogar med hög temperatur

Efter

AVLEDARE PORT

Efter

VARIABEL INLOPP VINDFLÖJEL

Efter

EXPANSION GEMENSAM

Efter

BAKUTDRAG SPJÄLL

Efter

DUBBEL FJÄRIL

Efter

LUVERAD SPJÄLL

Efter

MANUELL DUELL FJÄRIL

Efter

BRAND SPJÄLL

Efter

GILJOTIN SPJÄLL

Efter

FJÄRIL SPJÄLL

Efter

Eftermarknad-Delar-Service

LDX-produkter och lösningar för en Renare värld

För en renare värld

Lita på LDX Solutions för att hålla dina föroreningskontroll och pneumatiska transportsystem igång och igång med maximal effektivitet. Vi servar alla OEM-system med våra "bästa i branschen" eftermarknadsdelar och service.