Western Pneumatics har designat och bygger kraftiga flatbackarbågar för hög- och lågtryckssystem. Armbågar vrider rörets riktning, de varierar från 15 grader till 90 grader. Armbågarnas tvärsnitt är rektangulära, nötningsplattan tar på sig produktens vridning och är vanligtvis en nötningsbeständig platta. Denna offerplatta är lätt utbytbar.

En övergång följer nötningsplattan, övergångsformen är rektangulär till rund, den är också byggd av nötningsbeständigt material. Slitageplattan är placerad så att produkten släpps ut nära mitten av den runda övergången och nedströmsröret. Hela flatbackarmbågen är designad för att snabbt få produkten in och ut ur armbågen för att minimera energin som krävs för att ändra riktning.

Högtrycksplatta armbågar
Eftermarknad-Delar-Service

LDX-produkter och lösningar för en Renare värld

För en renare värld

Lita på LDX Solutions för att hålla dina föroreningskontroll och pneumatiska transportsystem igång med maximal effektivitet. Vi servar alla OEM-system med våra "bästa i branschen" eftermarknadsdelar och service.