MATNINGSFÄLT INSPEKTION

Våra fälttekniker kommer att inspektera din matare på plats vid en tidpunkt som omgivande utrustning inte fungerar. En översiktlig inspektion av spelrum och slitage kan fastställas, en rapport genereras och en plan verkställs.

Ombyggda matare i vårt lager kan lånas för att ersätta en matare i behov av reparation. Mer djupgående inspektion av mataren utförs på vår anläggning, en rapport inklusive en kostnadsberäkning av nödvändiga reparationer erbjuds vår kund. Istället för att låna en matare kommer vi att sälja en ombyggd matare och betala för den reparerbara mataren.

REPARATIONSPROGRAM FÖR FEDER

MATARE REPARERA & ÅTERBYGGA PROGRAM

Det är billigare att reparera en matare än att köpa en ny. Matare kan byggas om från flera till många gånger beroende på deras skick. Vi erbjuder för närvarande ett pris för att bygga om en kunds matare. Vi har i priset inkluderat demontering, inspektion och reparation för slitage och/eller mekaniska problem. Denna policy hjälper till att minska handläggningstiden. Vi inkluderar en (1) års garanti på utförande, vi erbjuder ingen garanti för slitage.

Eftermarknad-Delar-Service

LDX-produkter och lösningar för en Renare värld

För en renare värld

Lita på LDX Solutions för att hålla dina föroreningskontroll och pneumatiska transportsystem igång och igång med maximal effektivitet. Vi servar alla OEM-system med våra "bästa i branschen" eftermarknadsdelar och service.