Air-assist system är designade för att förbättra hammarkvarns genomströmning och geometri hos produkten. En hammarkvarn maler upp (storlekar) produkten, mer produkt kan malas upp genom att dra luft genom hammarkvarnen. En kammare monterad ovanför en transportör är placerad under hammarkvarnen. En majoritet av produkten faller in i transportören, transportören matar ut produkten genom ett luftsluss till en nedströms utrustning. Ett filter monteras på avstånd från kammaren, luft och lite damm dras till filtret med hjälp av en fläkt placerad efter filtret. Filtret använder antingen påsar eller patroner för filtermediet eftersom luft från kammaren kan vara dammig. Filtermediet fångar upp dammet på utsidan av filtermediet, ett tryckluftsreningssystem inbyggt i filtret blåser bort dammet från filtermediet vilket gör att damm faller tillbaka in i en nedströmsanordning. En luftsluss är placerad vid filtrets bottenutlopp. Ren luft kommer ut från toppen av filtret och riktas till en fläkt som skapar drivkraften för denna systemdesign. Fläkten släpper ut ren luft till atmosfären.

Air Assist med fjärrfilter
Eftermarknad-Delar-Service

LDX-produkter och lösningar för en Renare värld

För en renare värld

Lita på LDX Solutions för att hålla dina föroreningskontroll och pneumatiska transportsystem igång och igång med maximal effektivitet. Vi servar alla OEM-system med våra "bästa i branschen" eftermarknadsdelar och service.