WP har över 35 år av design, tillverkning och installation av lågtrycks negativa system, många olika typer av produkter har förmedlats som inkluderar trä, jordbruk och mineraler. Olika produkter kräver specifika konstruktioner för att flytta den på ett kostnadseffektivt och effektivt sätt. Ett negativt lågtryckssystem börjar vid maskincentret och genererar avfall, sugluft drar avfall från maskincentret, luft och avfall dras till en mottagningsanordning, avfall släpps ut i botten av mottagningsanordningen medan luft lämnar toppen av apparaten . Fläkten som skapar den drivande luften är placerad efter mottagaren och flyttar ren luft, det finns inget avfallsmaterial i luftströmmen. Fläkten släpper ut ren luft till atmosfären. En enda fläkt kan hantera flera maskincenter.

Lågtrycks negativt system

DE MOTTAGARE & LUFTSLÅS

Luft och damm dras till mottagaren, mottagaren dimensioneras utifrån luftvolymen. När luft och material kommer in i mottagaren färdas det på insidan av den runda mottagaren. Centrifugalkraften separerar avfallet från luftströmmen. Avfall släpps ut i botten av mottagaren, luft lämnar toppen av mottagaren.

Efter

Lågtrycks negativt system

Efter

GUMMI TIPPAD LUFTSLÅS

Ett luftsluss är placerat vid bottenurloppet på en mottagare, luftslussen tillåter avfall att tömmas genom luftslussen, medan luft tvingas upp och ut i toppen av mottagaren.

Airlock inre blad kan vara gummispetsade eller maskinspetsade. Luftslussar har olika storlekar, storleken på luftslussen baseras på avfallsvolymen. Ju större avfallsvolym, desto större luftsluss. Luftlås är inte en mätanordning

Lågtrycks negativt system

Efter

Lågtrycks negativt system

DE FLÄKT

Luft och sug skapas av en centrifugalfläktdesign. Fläkten är placerad efter maskincentret och mottagaren vilket gör detta till ett negativt system. Fläkten kan utformas för lätt dammhantering eller ren luft och ett mer effektivt fläkthjul kan utnyttjas. Fläkten släpper ut luft till atmosfären.

Lågtrycks negativt system

Efter

Eftermarknad-Delar-Service

LDX-produkter och lösningar för en Renare värld

För en renare värld

Lita på LDX Solutions för att hålla dina föroreningskontroll och pneumatiska transportsystem igång och igång med maximal effektivitet. Vi servar alla OEM-system med våra "bästa i branschen" eftermarknadsdelar och service.