Av Publicerad på: september 5, 2019Kategorier: News

Nuvarande USA Naturvårdsverket testmetoder för partikelkoncentration i stackgaser kan ge felaktiga resultat när väteklorid (HCl) är närvarande och gasströmmen är vid eller nära mättnadspunkten. Även låga koncentrationer av HCl, t.ex. 50 ppm (parts per million), kan angripa metallmunstycket på provtagningssonden och producera sondtvättvikter som är betydligt större än de verkliga partiklarna som fångas upp på sonden. LDX Solutions ingenjörer har erfarenhet av att ta itu med detta problem. Vi hade problem med att sondens sköljrester (glassond, 316 ss (rostfritt stål) munstycke) var en storleksordning högre än filterspärren. Vi bytte munstycksmaterial till Inconel, som är en austenitisk nickel-krombaserad superlegering som är oxidations-korrosionsbeständig och väl lämpad för användning i extrema miljöer (högt tryck och värme). Signifikanta mängder metallklorider fanns fortfarande kvar i sondsköljresten. Den slutliga lösningen var modifiering av provtagningssonden med ett glasmunstycke – problemet löst.

Med över 80 års erfarenhet av lösningar för luftföroreningskontroll (APC) har LDX Solutions sannolikt redan upplevt och löst de problem du står inför idag. Kontakta experterna på LDX Solutions att arbeta med dig för att lösa dina APC-utmaningar.