Av Publicerad på: september 5, 2019Kategorier: News

Svavelsublimering

I kontrollen av utsläppen från en kupol av mineralull lärde vi oss om det intressanta fenomenet svavelsublimering. Vissa former av elementärt svavel kommer att sublimera (förångas direkt från den fasta fasen) vid temperaturer över 200ºF (93,33ºC). Detta kan utgöra ett förbryllande problem i processer där elementärt svavel samlas upp genom tygfiltrering vid förhöjda temperaturer.

Sublimerad svavelånga kan passera genom filtermediet och kondensera i luften för att bilda en märkbar vit plym. Detta kommer att få operatörer att leta efter påsläckor som inte finns. Om detta inträffar i din baghouse, leta efter närvaron av elementärt svavel, ett gult damm, i påshusets fångst. Om det finns kan det vara nödvändigt att kyla gasströmmen något.

Om du är orolig för påsläckage kontakta vår eftermarknadsserviceavdelning eftersom en revision kan vara på sin plats. LDX Solutions kan utvärdera dina nuvarande avgaskontrollsystem för att säkerställa att de fungerar till sin fulla potential och i enlighet med dina APC-krav.

Om du har ett bidrag låt oss veta - vi vill gärna höra från dig!