Av Publicerad på: oktober 24, 2019Kategorier: News

Vikten av flödesriktning

Flödesriktning i en Våt elektrostatisk filter (våt ESP) är extremt viktigt. Däremot är flödesriktningen i torra ESP:er av så liten betydelse att det inte ens är ett övervägande; praktiskt taget alla torra ESP:er arbetar i horisontellt flödesläge.

Våta ESP:er finns i olika konfigurationer och använder runda, hexagonala eller fyrkantiga rör eller plattor. I var och en av dessa konstruktioner kan flödesriktningen variera som uppåt-, nedåt- eller tvärflöde. Följande diskussion kommer i första hand att fokusera på skillnaden mellan upp- och nedflöde. Som läsaren kommer att se är konsekvenserna av detta för crossflow uppenbara. Kontakta LDX Solutions att lära sig mer.