Av Publicerad på: september 5, 2019Kategorier: News

De som är involverade i utformningen av elektrostatiska filter (våta eller torra) är bekanta med Deutsch Ekvation och dess variationer:

Den tyska ekvationen

Effektivitet = 1 – EXP(-AW/Q)

Var,
A = uppsamlingsområde
W = migrationshastighet
Q = gasflödeshastighet

Ekvationen, av naturen, förutspår att ingen utfällare kan vara 100% effektiv. Detta är sant i verkliga applikationer även om rappning och/eller re-entrainment förluster elimineras.

Vad många inte inser är att Deutschekvationen är baserad på antagandet om turbulent flöde. Detta antagande utesluter möjligheten till 100%-fångst. Om en precipitator arbetar på en laminär gasström är emellertid 100%-verkningsgraden både teoretiskt och praktiskt möjlig. Ett bra exempel på denna möjlighet är hushållsluftreningsavskiljare. Dessa avskiljare har mycket smala gaspassager som tillåter dem att närma sig en situation med laminärt flöde. Dessa anordningar uppvisar typiskt prestanda, i termer av effektivitet per enhet av uppsamlingsyta, som är betydligt högre än prestanda hos även de bästa turbulenta flödesanordningarna.

Om du har ett bidrag låt oss veta – vi vill gärna höra från dig!