Av Publicerad på: oktober 24, 2019Kategorier: News

Efterfrågan på gasreningsteknik

I takt med att miljökraven fortsätter att förändras, ökar efterfrågan på bättre gasreningsteknik. Denna trend har fortsatt att driva på utvecklingen av en relativt gammal teknik – den våt elektrostatisk filter (våt ESP eller WESP).

Mannen som först utvecklade konceptet med den våta ESP var Dr Frederick Cottrell. Den våta ESP:n användes först 1910 vid ett smältverk i Kalifornien för uppsamling av svavelsyradimma, och ledde till utvecklingen av den torra ESP:n. Fram till 1970 förblev den våta nederbördstekniken en stöttepelare för kontroll av sur dimma, men inget annat. Den torra ESP blev den dominerande versionen av nederbördsteknik. Torra ESP:er användes på tusentals pannor och ugnar runt om i världen. År 1970 föryngrade den regulatoriska push som mandaterades av den landmärke Clean Air Act intresset för våta ESP:er. Sedan Clean Air Act har många innovativa förbättringar av våta ESP:er lett till möjligheter i applikationer som aldrig förutsetts. Kontakta LDX Solutions att ta reda på mer.