Av Publicerad på: februari 15, 2018Kategorier: LibraryTaggar:

Projekt Överblick

Framgångsrik förbränning av processströmmar samtidigt som EU uppfyller EU:s BREF-utsläppsstandarder.

Datum: 2017-2018
Lösningstyp: Miljö- och kemisk bearbetning / återvinning av biprodukter

På grund av produktionsökningar och stränga miljökrav kontaktade ett stort europeiskt bruk Lundberg för att söka en alternativ lösning för att förbränna koncentrerad icke-kondenserbar gas (CNCG), utspädd icke-kondenserbar gas (DNCG) och metanol. Bruket letade efter en lösning som kunde integreras i deras befintliga CNCG- och DNCG-uppsamlingssystem och befintliga metanolavdrivningssystem. Det nya systemet skulle ersätta ett äldre, befintligt förbränningssystem som inte kunde uppfylla utsläppskraven.

Lundberg analyserade brukets processdata och nuvarande konfiguration och designade ett nytt förbränningssystem för att möta brukets behov. Det nya systemet inkluderade en låg-NOx-förbränningsugn, spillvärmepanna, kylning och absorptionstorn. Förbränningsugnen använder CNCG och metanol som bränsle och DNCG som förbränningsluft. Spillvärmepannan återvinner en betydande del av den värme som frigörs för att generera medeltrycksånga. SO2 avlägsnas effektivt från rökgasen i absorptionstornet.

På grund av processkemikaliernas giftiga och brandfarliga natur har många säkerhetsfunktioner införlivats i konstruktionen av systemet för att säkerställa tillförlitlig och säker drift. Lundberg har även tillhandahållit utbildning, driftsättning och uppstartstjänster för förbränningssystemet. Förbränningssystemet startades framgångsrikt och projektmålen uppfylldes.