Tekijänä Julkaistu: helmikuu 15, 2018Luokat: LibraryTunnisteet:

Projektin Yleiskatsaus

Onnistunut prosessivirtojen poltto EU:n BREF-päästöstandardien mukaisesti.

Päivämäärät: 2017-2018
Ratkaisun tyyppi: Ympäristö- ja kemiallinen käsittely / sivutuotteiden talteenotto

Tuotannon lisääntymisen ja tiukkojen ympäristövaatimusten vuoksi suuri eurooppalainen tehdas otti Lundbergiin yhteyttä etsiessään vaihtoehtoista ratkaisua tiivistetyn ei-kondensoituvan kaasun (CNCG), laimennetun ei-kondensoituvan kaasun (DNCG) ja metanolin polttamiseen. Tehdas etsi ratkaisua, joka voitaisiin integroida olemassa olevaan CNCG- ja DNCG-keräysjärjestelmään sekä olemassa olevaan metanolin poistojärjestelmään. Uusi järjestelmä syrjäyttäisi vanhan, olemassa olevan polttojärjestelmän, joka ei täytä päästöstandardeja.

Lundberg analysoi tehtaan prosessitiedot ja nykyisen konfiguraation ja suunnitteli uuden polttojärjestelmän tehtaan tarpeisiin. Uuteen järjestelmään kuului vähän NOx -polttolaitos, hukkalämpökattila, sammutus- ja absorptiotorni. Polttouunissa käytetään polttoaineena CNCG:tä ja metanolia sekä palamisilmana DNCG:tä. Hukkalämpökattila ottaa talteen merkittävän osan vapautuneesta lämmöstä keskipaineisen höyryn tuottamiseksi. SO2 poistetaan tehokkaasti savukaasuista absorptiotornissa.

Prosessikemikaalien myrkyllisyyden ja syttyvyyden vuoksi järjestelmän suunnitteluun sisällytettiin monia turvaominaisuuksia luotettavan ja turvallisen toiminnan varmistamiseksi. Lundberg toimitti myös polttojärjestelmän koulutus-, käyttöönotto- ja käyttöönottopalvelut. Polttojärjestelmä käynnistettiin onnistuneesti ja hankkeen tavoitteet saavutettiin.