Av Publicerad på: februari 15, 2019Kategorier: LibraryTaggar:

Projekt Överblick

Ökar värmeöverföringsytan för att eliminera behovet av direkt ånginjektion.

Datum: 2016-2019
Lösningstyp: Kemisk bearbetning/återvinning av biprodukter

Ett bruk i södra USA kontaktade Lundberg för att byta ut en gammal extern kokare för indirekt vätskevärmare. Kunden lämnade ritningar för den befintliga enheten tillsammans med aktuell processinformation för att se om designförbättringar kunde göras. Kunden uttryckte också att betydande avlagringar förekom på tubsidan, och som sådan krävdes frekvent syratvätt.

Lundberg analyserade den befintliga enhetens design och processinformation. Därvid fastställde Lundberg att den aktuella drifthastigheten på rörsidans lut var lägre än designen. Lundbergs föreslagna design resulterade i att den designade flödeshastigheten genom värmaren och rörsidans luthastighet bibehölls, samtidigt som värmeöverföringsytan ökade. Detta uppnåddes samtidigt som de befintliga kärldimensionerna bibehölls för att möjliggöra minimala modifieringar av befintliga rörledningar och stöd. Dessutom rekommenderade Lundberg en förändring av syratvättningsproceduren för att möjliggöra att tubsidemetallurgin är ett mindre kostsamt material än den befintliga enheten.

Rötkammaren installerades framgångsrikt och överträffade driftens förväntningar. Innan ersättningslutvärmaren installerades använde bruket direkt ånginsprutning för att värma upp lut utöver den indirekta lutvärmaren. Med ökningen av värmeöverföringsarean behövs inte direkt ånginsprutning nu. Dessutom har syratvättningsfrekvensen minskat. På grund av driftsförbättringarna har kunden beställt ytterligare ersättningslutvärmare till sina andra rötkammare.

Lundberg Replacement Digester Spritvärmare