Tekijänä Julkaistu: helmikuu 15, 2019Luokat: LibraryTunnisteet:

Projektin Yleiskatsaus

Lämmönsiirtoalueen lisääminen suoran höyryruiskutuksen välttämiseksi.

Päivämäärät: 2016-2019
Ratkaisun tyyppi: Kemiallinen käsittely / sivutuotteiden talteenotto

Etelä-Yhdysvalloissa sijaitseva tehdas otti yhteyttä Lundbergiin korvatakseen vanhan ulkoisen keittimen lipeän epäsuoran lämmittimen. Asiakas toimitti piirustukset olemassa olevasta yksiköstä sekä nykyiset prosessitiedot nähdäkseen, voitaisiinko suunnittelussa tehdä parannuksia. Asiakas ilmaisi myös, että putken puolella tapahtui merkittävää hilseilyä, minkä vuoksi vaadittiin tiheä happopesu.

Lundberg analysoi olemassa olevan yksikön suunnittelu- ja prosessitiedot. Näin tehdessään Lundberg totesi, että nykyinen putkenpuoleisen nesteen nopeus oli suunniteltua pienempi. Lundbergin ehdottama suunnittelu johti siihen, että suunniteltu virtausnopeus lämmittimen läpi ja putken reunan nestenopeus säilytettiin samalla, kun lämmönsiirtopinta-ala kasvoi. Tämä saavutettiin säilyttäen nykyiset aluksen mitat, jotta olemassa olevia putkia ja tukia voidaan muuttaa mahdollisimman vähän. Lisäksi Lundberg suositteli muutosta happopesumenetelmään, jotta putkien reunametallurgia olisi nykyistä yksikköä edullisempi materiaali.

Keittimen lipeänlämmitin asennettiin onnistuneesti ja ylitti toimintaodotukset. Ennen korvaavan lipeänlämmittimen asennusta tehtaalla käytettiin suoraa höyryruiskutusta lipeän lämmittämiseen epäsuoran lipeänlämmittimen lisäksi. Lämmönsiirtoalueen kasvaessa suoraa höyryruiskutusta ei nyt tarvita. Lisäksi happopesutiheyttä on vähennetty. Toimintaparannuksista johtuen asiakas on tilannut muita keittimiinsä lisää korvaavia lipeänlämmittimiä.

Lundbergin korvaava keitinnesteen lämmitin