Tekijänä Julkaistu: syyskuu 11, 2019Luokat: News

Kaasunkäsittelyjärjestelmät

Ehkäpä perustavanlaatuisin kaasunkäsittelyjärjestelmissä mitattava parametri on virtausnopeus. Parhaan virtausnopeuden mittausmenetelmän määrittäminen voi olla vaikeaa. Matalapaineisille myrkyttömälle kaasuvirralle pilottiputken poikkisuunta on tyypillisesti valintamenetelmä. Sitä on tutkittu hyvin ja Yhdysvaltain ympäristönsuojeluvirasto on hyväksynyt sen.www.epa.gov/) useimpiin ilmansaasteita koskeviin töihin.

Pilottiputken läpikulkumenetelmän etuna on sen tarkkuus. Virtausnopeuden ja nopeuspaineen välinen neliöjuurisuhde on luonnostaan hyvin anteeksiantava. Esimerkiksi 10%-virhe nopeuspaineen lukemisessa johtaa vain 4,9%-virheeseen nopeusmittauksessa. Tällaisia mittausvirheitä pienentää edelleen testimenetelmän vaatimus, jonka mukaan nopeuspaine on mitattava useista pisteistä kanavassa.

Suurten voimalaitospinojen mittaaminen

Nopeuspainemittausten käytön luontaisen tarkkuuden vastakohtana menetelmällä on korkea herkkyys kanavan pinta-alan mittaamiseen. Pyöreiden kanavien tapauksessa 10%-virhe kanavan halkaisijan mittauksessa johtaa 21%-virheeseen raportoidussa virtausnopeudessa. Tätä virhettä pahentaa edelleen se tosiasia, että kanavan halkaisija on yleensä yhden pisteen mittaus; siksi virhettä ei korvata useilla lukemilla.

Tilannetta pahentaa entisestään erittäin suuren pinon mittaamisessa kohdatut vaikeudet. Yksinkertaista ja tarkkaa menetelmää suuren voimalaitospinon mittaamiseksi (esim. halkaisija 25 jalkaa ja seinämän paksuus 6 jalkaa) ei ole tällä hetkellä saatavilla, vaikka se on luultavasti tärkein yksittäinen parametri virtauksen mittausmenettelyssä. Tällaisissa tapauksissa määrittelymittauksissa tulee käyttää suunnittelupiirustuksia. Ota yhteyttä LDX Solutionsiin oppia lisää.